Accesare fonduri nerambursabile

Principala noastră activitate constă în prestarea serviciilor de consultantă privind accesarea programelor de finanțare nerambursabilă. Acest tip de servicii are la bază o analiză detaliată a situației clientului nostru, a nevoilor acestuia, focusându-ne pe oportunitățile de care putem profita și pe posibilele deficiențe care necesită soluționare. Nu ne limităm la a oferi sfaturi, ci formăm o echipă omogenă cu clientul nostru, pentru a-i valorifica la maxim potențialul.

Consultanța se concretizează prin elaborarea unor proiecte personalizate care să corespundă cerințelor economice, juridice și tehnice prevăzute în legislație. Totodată, documentația este realizată în funcție de particularitățile fiecărei firme. Suntem conștienți că mediul de afaceri este unul extrem de dinamic, astfel că punem accent pe managementul riscurilor, pe adaptarea afacerii la tendințele economice, pe creșterea cifrei de afaceri și a profitului.

Ne dorim ca împreună cu colaboratorii noștri să reprezentăm  progresul. Rolul nostru este acela de a oferi soluții practice și aplicabile, de a întocmi proiectele astfel încât acestea să satisfacă exigențele impuse în vederea accesării fondurilor nerambursabile ori a programelor guvernamentale.


Suntem alături de clienții noștri încă de la începutul procesului de accesare a  fondurilor europene sau guvernamentale, fapt ce presupune:

 • identificarea programelor/axelor pentru care proiectul este eligibil și accesarea fondurilor nerambursabile
 •  monitorizarea oportunităților de finanțare și optimizarea punctajului
 •  elaborarea cererilor de finanțare, a memoriilor justificative, a planurilor de afaceri și a prognozelor financiare
 •  depunerea dosarului cererii de finanțare (cerere de finanțare, memoriu justificativ, plan de afaceri, prognoze financiare)
 •  asistentă pană la semnarea contractului de finanțare

În ceea ce privește managementul de proiect, echipa noastră asigură:

 • administrarea contractului de finanțare și a actelor adiționale subsecvente
 •  respectarea bugetului proiectului
 •  respectarea indicatorilor și atingerea obiectivelor din cadrul cererii de finanțare
 •  întocmirea și depunerea dosarelor de achiziții din cadrul proiectului
 •  întocmirea și depunerea cererilor de plată sau a cererilor de rambursare
 •  asistentă pe toată perioada de implementare a proiectului și pe perioada de monitorizare

Proiectele finalizate și implementate cu succes din portofoliul specialiștilor noștri ne recomandă în sectoare de activitate diverse, precum cel al:

 •  serviciilor
 •  producției
 •  infrastructurii educaționale, rutiere și edilitare
 •  agriculturii, cu accent pe susținerea și promovarea practicilor ecologice

Locaţiile noastre